دولتمردان از شخصیت شهیدان رجایی و باهنر الگوبرداری کنند/آمادگی همه جانبه سپاه برای کمک به دستگاه های اجرایی در راستای خدمت بیشتر به مردم

چهارشنبه, 06/10/1400 - 13:30
فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان:
دولتمردان از شخصیت شهیدان رجایی و باهنر الگوبرداری کنند/آمادگی همه جانبه سپاه برای کمک به دستگاه های اجرایی در راستای خدمت بیشتر به مردم
فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان گفت: رده های سپاه در ابعاد مختلف به یاری سازمان ها و نهادهایی آمده اند که توانایی انجام آن کارها را ندارند و این وظیفه ذاتی سپاه است.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سپاه بیت المقدس کردستان، سردار سید صادق حسینی روز چهارشنبه در جشنواره مالک اشتر سپاه سنندج اظهار کرد: انگیزه و حس مسیولیت پذیری در رده های مختلف سپاه حاکی از عزم جزم نیروها برای انجام تکالیف محوله است.

 

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان گفت: هدفی تحقق پیدا نمی کند و موضوعی به سرانجام نخواهد رسید الا با تلاش و مجاهدت و انسجام در برنامه ها و خوشبختانه در مجموعه سپاه این مهم همواره مدنظر بوده است و جشنواره مالک اشتر نیز برای تشکر از رده های موفق تر است.


سردار حسینی افزود: کسب رده موفق در سپاه استان توسط ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج تاییدی بر عملکرد موفق رده های مختلف در این ناحیه است.


وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه رده های سپاه در ابعاد مختلف به یاری سازمان ها و نهادهایی آمده اند که توانایی انجام آن کارها را ندارند و این وظیفه ذاتی سپاه است.


فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان اظهار کرد: انتظار می رود، دولتمردان از شخصیت شهیدان رجایی و باهنر الگوبرداری کنند و در راستای خدمت به مردم تلاش کنند.


وی خاطرنشان کرد: باید برای تحقق اهدافی که امام راحل و مقام معظم رهبری ترسیم کرده اند تلاش کنیم.


جشنواره مالک اشتر فرصت مغتنمی برای معرفی الگوهای مدیریتی است

سرهنگ حسن عسکری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج نیز در این مراسم اظهار کرد: جشنواره مالک اشتر فرصت مغتنمی است که الگوهای مدیریتی معرفی شوند و مبحث اشراف در سپاه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.


وی افزود: برای پیشبرد امور باید فرماندهان دارای اشرافیت کامل بر نیروهای تحت امرشان باشند.


عسکری خاطرنشان کرد: نزدیک به هزار نکته مدیریتی در نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر وجود دارد و می توان از آن به عنوان یک منشور جامع مدیریتی در اسلام یاد کرد.


وی افزود: اخلاص، تقوا، شایسته سالاری در انتخاب ها، توجه جدی به عدالت و انصاف، توجه جدی به نیاز مردم و تلاش برای رفع نیازهای مردمی، پرهیز از منت نهادن به مردم، شتاب نداشتن در پذیرش سخن بدگویان، خودداری در وعده هایی که عملی نمی شود، ایجاد سیستم مناسب اطلاعاتی و تدبر در احوال مدیران قبلی از جمله مواردی است که برای یک مدیر در جامعه اسلامی به عنوان معیار عمل تأکید شده است.


ناحیه سنندج به عنوان موفق ترین ناحیه سپاه بیت المقدس کردستان برای سومین سال متوالی انتخاب شده است و این ثمره تلاش همه رده های این ناحیه است.


سرهنگ پرویز محمدی مسئول دبیرخانه جشنواره مالک اشتر در ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج اظهار کرد: این جشنواره برای چهارمین بار است که در سطح سپاه سنندج برگزار می شود.


وی افزود: این جشنواره با هدف معرفی فرماندهان و مدیران برتر در رده های مختلف سپاه برگزار می شود.


محمدی خاطرنشان کرد: الگوسازی و الگو پروری، برجسته سازی اهمیت نیروی انسانی در سازمان از جمله اهداف محوری جشنواره مالک اشتر است.


وی افزود: خوشبختانه ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج برای سومین دوره متوالی به عنوان ناحیه برتر استانی انتخاب شده است و در این جشنواره از ۲۶ نفر از منتخبین تجلیل به عمل می آید.

 

انتهای پیام/

 

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
ناشناس (تایید نشده) گفت:
09/27/1400 - 07:53

Your website has surely provided me personally with only the info
that I actually required. We currently have been undertaking
research on this kind of theme for a time, and it has
taken a long time to discover a blog that gives all of the facts which i need.
I just glimpse toward studying even more sites authored by you in the foreseeable future,
and am going what to do in staten island
start looking right here primarily when I have got a fact-finding mission.

ناشناس (تایید نشده) گفت:
09/27/1400 - 08:21

First of all, many thanks for the info, and your point of view.
I could value this weblog and most importantly this post.
At this stage, Personally i think I squander far too enough time over the internet, scanning rubbish,
generally. This is a refreshing change from that experience.

Still, I believe reading other people's thoughts is a very important investiture of at minimum a few of my weekly allotment of amount
of time in my schedule. It's almost like rummaging through the junk
heap to get the wheat. Or sometimes, whatever illustration works for you.
Still, sitting in front of the computer is probably as harmful to you as smokes and deep-fried potato
chips.

Feel free to surf to my page ... Barry

ناشناس (تایید نشده) گفت:
09/27/1400 - 09:00

I am definitely looking for brand spanking new data upon this important
issue, and was specifically stoked when I discover websites which have been well-written and well-researched.
Thank you for featuring this wonderful information, and i also search ahead to learning much more from the
blog page in the future.

Stop by my web page - Jana

ناشناس (تایید نشده) گفت:
09/28/1400 - 01:09

What I seriously concern myself most about is health
subject areas. By myself, I subscribe to magazines
and catalogs that concerns this subject matter, and I maintain up to date about the most recent wellness studies.

How is this relevant? Personally I think there is no more critical concentration for my hours.
Likewise, this blog page seems as if it's well worth the
time to read. I sift through tons or even more of blogs weekly.
Truth be told, my rear often is uncomfortable and I desire a
all new pursuit. lol Anyway, I believe if absolutely everyone composed blogs about their place in life,
and did so articulately, we'd have a much more robust Earth.

my webpage ... StatenIslander.org

ناشناس (تایید نشده) گفت:
09/28/1400 - 05:17

First of all, many thanks for the information, and your perspective.
I could value this blog page and especially in this article.
At this stage, I feel I use up much too enough time via the internet,
reading rubbish, generally. This is a refreshing differ from that experience.
Nonetheless, I believe browsing other's ideas is a very important investment of at minimum some of my weekly allotment of time
in my schedule. It's almost like sorting into the junk heap to find the wheat.
As well as, whatever analogy functions for you.
Still, sitting in front of the computer system is probably
as bad for you as smoking and fried potato
chips.

Also visit my webpage :: Https://ztndz.com/

ناشناس (تایید نشده) گفت:
10/03/1400 - 01:05

I actually felt your blog is and not keeping your head stuck in the phone the
whole while, either) and living a life in full appreciation of the randomness and patterns of nature, helps people feel grounded.
Thinking about important subjects is likewise some other sort of experience that can assist us to make
the discovery of self understanding.

Also visit my site https://imperios6.com

ناشناس (تایید نشده) گفت:
09/28/1400 - 08:02

I am generally searching for new data upon this
essential subject, and was specifically delighted when ever I actually discover websites
that are well-written and well-researched. Thanks for featuring this kind of superb data, and i also glimpse forward to learning much more right from
the blog page in the future.

Feel free to visit my website :: Hallie

ناشناس (تایید نشده) گفت:
10/01/1400 - 02:17

What I seriously care most about is wellbeing information. On my own, I
signed up for magazines that concerns this subject matter, and I preserve enlightened about the most
recent health lab analyses. Just how is this relevant?

Personally I think there's no more essential concentration for my hours.
Furthermore, this blog website seems as if it's well worth the time to read.

I sift through thousands or more of websites weekly.
Honestly, my backbone typically is painful and I desire a fresh
diversion. lol Regardless, I think if absolutely everyone
composed blogs about their unique time in the universe,
and did it articulately, we'd have a much more
interesting world.

my homepage; Marie

ناشناس (تایید نشده) گفت:
09/27/1400 - 11:37

I am definitely seeking for new data upon this significant subject, and was specifically
happy when ever I actually discover sites that happen to be well-written and well-researched.
Thanks for providing this kind of excellent info, and i
also glimpse onward to read more from your weblog
in the near future.

Feel free to visit my blog post; Lilliana

ناشناس (تایید نشده) گفت:
09/28/1400 - 04:56

Your blog has definitely offered me with just the details that I required.
I currently have been carrying out exploration upon this kind of theme
for a short time, and it has taken a very long while
to discover a blog page that gives all of the details which i need.
I just start looking forward to reading more websites written by you in the foreseeable future, and will seek right
here primarily when I actually have another fact-finding mission.

Also visit my webpage - Demetra

ناشناس (تایید نشده) گفت:
09/30/1400 - 23:51

First, thank you for the information, and your perspective.

I can appreciate this weblog and specifically this short article.
At this point, I feel I fritter away far too enough time online, studying
rubbish, actually. This was a refreshing change from what I've known. Yet, I feel that
examining other's thoughts is a valuable investment of at any rate a few of my
regular allotment of time in my program. It's the same as sifting
through the junk heap to discover the treasure. Or perhaps, whatever analogy works for you.
Still, near the desktop is probably as bad for you as smoking and deep-fried chips.

Here is my web page ... Juanita

ناشناس (تایید نشده) گفت:
10/02/1400 - 03:05

First, thank you for the info, and your perspective.
I can appreciate this blog page and especially in this
article. At this time, I feel I trash far too much time over the internet,
studying rubbish, effectively. This was a refreshing change from what I've known. However,
I feel that reading other's ideas is a valuable investment of at minimum a few
of my regular measure of time in my schedule. It's just
like sifting throughout the chaff to find the gold.

Or else, whatever illustration functions for you.
Still, near the computer system is most likely as bad for you as cigarettes
and deep-fried chips.

Also visit my webpage: perinatal massage

ناشناس (تایید نشده) گفت:
10/03/1400 - 22:22

I am constantly seeking for new facts about this
crucial theme, and was especially stoked when ever I find websites
which might be well-written and well-researched. Thank you for featuring
this kind of remarkable data, and i also take a look forward to read more
via your blog page in the long term future.

Here is my blog post; womenswellnessworld.wordpress.com

ناشناس (تایید نشده) گفت:
09/27/1400 - 10:00

What I honestly care most in regard to is wellness themes.
On my own, I signed up for publications dealing with this subject matter, and
I maintain informed about the most recent health lab analyses.
How is this important? I feel there's no more important emphasis for my time.
Also, this blog website seems as though it's well worth my time to check out again.
I dig through tons or more of websites weekly. Honestly,
my spine almost always is uncomfortable and I desire a new pursuit.
lol Nevertheless, I think if everybody published about their unique time in the world,
and did it articulately, we'd have a much more robust world.

Feel free to surf to my blog ... http://ffskybbsjp.azurewebsites.net

ناشناس (تایید نشده) گفت:
09/27/1400 - 11:19

What I in fact concern myself most about is health themes.
On my own, I signed up for catalogues oriented toward this subject,
and I continue to keep up to date about the most
recent health research. Just how is this important? Personally I think there
is no more significant focus for my hours. Also, this blog
seems as if it's deserving my time to read. I dig through 1000s or even more of personal blogs weekly.
Honestly, my spine always is uncomfortable and I need a new spare time interest.

lol Anyhow, I believe if everybody published about their niche in existence, and
did so cogently, we'd have a more robust Internet.

My page - Meri

ناشناس (تایید نشده) گفت:
10/01/1400 - 23:22

What I honestly think most in regard to is wellbeing themes.
By myself, I sign up for catalogues oriented toward this subject, and I continue
enlightened about the latest health studies.
In what way is this important? Personally I think there's no more significant use massage for two my energy.
Also, this site seems as though it's worthy of my time to check out
again. I dig through hundreds or even more of personal blogs weekly.
Honestly, my spine nearly always is painful and I desire a different hobby.
lol Anyhow, I believe if absolutely everyone composed blogs about their place in the world, and did it clearly, we'd
have a much more cool Earth.

ناشناس (تایید نشده) گفت:
09/28/1400 - 06:20

What I in actual fact think most in regard to is wellbeing topics.

On my own, I subscribe to periodicals dealing with this subject, and I retain informed about the latest health research.
In what way is this of any use? Personally I think there's no more important use for my hours.
Similarly, this blog website seems as if it's worth my time to read.
I sift through tons or more of websites weekly. Truth be told, my backbone almost always is uncomfortable and I need a all new hobby.
lol Anyhow, I believe if almost everyone published about their unique
time in existence, and did so cogently, we'd have a much more
robust Earth.

Here is my blog post ... Clayton

ناشناس (تایید نشده) گفت:
10/02/1400 - 01:23

First, many thanks for the info, and your point of view.
I can appreciate this blog page and especially this post.
At this time, I feel I spend far too enough time on the web,
checking out rubbish, effectively. This was a refreshing differ from that experience.
Nonetheless, I think that examining other's ideas is a valuable investiture
of at least a few of my regular measure of time in my timetable.
It's much like hunting through the chaff to find the treasure.
Or alternatively, whatever example will work for you. Still, near the laptop is probably as harmful to you as smoking and deep-fried
potato chips.

Check out my web-site - perinatal massage

ناشناس (تایید نشده) گفت:
10/01/1400 - 23:53

I am generally looking for new facts on this kind of significant topic, and was especially delighted once
I find blogs that are well-written and well-researched.
I want to thank you for providing this kind of good information, and i
also search forward to reading more from your weblog in the long
term future.

Feel free to surf to my webpage Paige

ناشناس (تایید نشده) گفت:
09/27/1400 - 10:10

I just enjoy your providing this information for people aiming to find out
more about issues similar to this. Your blog was well
written and very well investigated, and that is considerably liked.
I actually am usually seeking for new websites to follow and browse on a regular basis.

My blog post :: staten island news

ناشناس (تایید نشده) گفت:
09/27/1400 - 10:29

Upon reflection, I thought your blog is timely and relevant.
Thank you very much for creating this article; if more people wrote intelligent
and time-worthy prose, I gander everybody'd all be in a better
situation. I, personally, think we might focus more on staying fit and eating
well and free from being always on the computer or I-Phone screen. Going outside (and not
being glued Staten Island things to do the cell phone all the while, either) and living life with appreciation for the randomness and patterns of nature, keeps
people feeling grounded. Philosophizing about vital memes
is likewise some other sort of experience that can help us make the discovery of self understanding.

ناشناس (تایید نشده) گفت:
09/27/1400 - 11:53

I just can't believe almost everything we challenge ourselves with in life makes a difference.
On a regular basis spent taking into consideration the numerous things that people
encounter each and every moment is just undoubtedly necessary, as no other man will deal with
your life for us. Personally I think that people young and old ought to be
more mentally stable. Research is superb, however, so much of that which we might know about is
indeed abstract. Having a cup of coffee is a zen process that
takes one back to the present minute. We must become more
in the here and now, without being stressed by existence and the episodes we experience
each day.

Review my page http://qcyxdy.66rt.com/space.php?uid=1145150&do=profile

ناشناس (تایید نشده) گفت:
09/27/1400 - 13:56

People may pretty much all benefit from learning more regarding themselves and our overall
health and wellbeing. Specified actions and animation amounts may provide
wonderful gain to us, and we all need to study more information about them.

Your blog page has supplied useful data that will be useful to numerous groups and individuals, and
I actually appreciate the writing your proficiency in this way.

Take a look at my web site ... Elvin

ناشناس (تایید نشده) گفت:
09/27/1400 - 14:00

What I truly concern myself most in regard to is health subject areas.
On my own, I signed up for newspapers oriented toward this subject
matter, and I keep up to date about the most recent
wellness research. Just how is this of any use?
I feel there is no more important emphasis for my time.
Moreover, this blog website seems as though it's deserving my time to check out again. I sift through thousands or more
of websites every week. Honestly, my spine usually hurts
and I desire a different hobby. lol In any case, I believe if everyone wrote about their
niche in existence, and did it clearly, we'd have a much
more cool Earth.

Also visit my page - www.idiving.de

ناشناس (تایید نشده) گفت:
09/27/1400 - 19:52

I am generally searching for new information about this kind of essential issue, and am specifically happy
when I find blogs that happen to be well-written and well-researched.
Thanks for featuring this kind of wonderful info,
and i also take a look ahead to read more right from
the weblog in the long term.

my page; Staten Islander news org

ناشناس (تایید نشده) گفت:
09/28/1400 - 07:15

I am always searching for brand spanking new facts about this kind of significant subject, and was
specifically delighted when I actually discover websites which have been well-written and well-researched.
Thank you for offering this wonderful information, and i also take a look onward to
learning much more right from the blog in the near future.

Also visit my page Staten Island Newspaper

ناشناس (تایید نشده) گفت:
10/02/1400 - 02:26

Mankind can each and every one take advantage of studying more regarding our self and our health
and health. Specified actions and animation levels
can easily currently have superb advantage to all of us, and all of us have to find
out even more info about them. Your blog has offered priceless info that is to be helpful to getting a prenatal massage number of cultures
and individuals, and I love the writing your experience
this way.

ناشناس (تایید نشده) گفت:
09/28/1400 - 05:04

Upon reflection, I thought this article was and not keeping your head stuck in the phone the whole while, either) and living life in full appreciation of the randomness and patterns of nature,
keeps people feeling sane and feeling joyous. Philosophizing about vital topics is likewise an experience that can aid us know ourselves.

Also visit my homepage; staten island news

ناشناس (تایید نشده) گفت:
10/02/1400 - 00:29

I am constantly looking for brand spanking new data
upon this significant subject matter, and was especially delighted the moment I actually discover websites that happen to be well-written and well-researched.
I want to thank you for providing this superb data, and I
glimpse ahead to learning much more via your blog page
in the long run.

Also visit my blog post; kids spa

ناشناس (تایید نشده) گفت:
09/29/1400 - 03:04

We may almost all gain from discover more regarding ourselves and our health and fitness.
Specified activities and movement amounts can have
superb benefit to all of us, and all of us need to learn more info about them.
Your weblog seems to have supplied valuable facts that is to be helpful to a number of societies and
individuals, and I actually enjoy your sharing
your expertise this way.

My site; 877-480-8038

ناشناس (تایید نشده) گفت:
09/29/1400 - 05:17

I just enjoy your offering this information for folks trying to find
out more on matters such as this. Your blog
was well written and very well researched, that is certainly very much appreciated.
I am generally searching for new sites to follow and read on a regular basis.

Have a look at my blog air fresheners may be hormone disrputors

ناشناس (تایید نشده) گفت:
10/02/1400 - 00:11

What I actually concern myself most in regard to is health matters.
By myself, I subscribe to periodicals dealing with this subject, and
I hold enlightened about the latest wellness research.
How is this important? Personally I think there's no more important focus for my energy.
Also, this blog seems as though it's deserving the
time to check out again. I sift through tons or even more of personal blogs weekly.
Truth be told, my rear generally is painful and I need a fresh new pursuit.

lol Anyways, I believe if everyone had written about
their unique time in home massage bergen county nj the universe, and did it well, we'd have a much more robust world.

ناشناس (تایید نشده) گفت:
09/28/1400 - 06:24

Your site has provided me personally with only the info that I just required.

We currently have been undertaking exploration about this theme for quite a while, and it seems to have taken a
long while to find a weblog that delivers all the information that I require.

I look forward to studying more blogs written by you down the road, and definitely will take a look right here first when I have got
a fact-finding project.

Feel free to surf to my web page ... Brock

ناشناس (تایید نشده) گفت:
09/28/1400 - 07:42

What I actually think most about is wellbeing topics.
By myself, I signed up for newspapers dealing
with this subject matter, and I retain up to date about the most
recent wellness studies. In what way is this relevant?
Personally I think there is no more critical concentration for my energy.

Also, this site entry seems as though it's worth the time to read.
I dig through thousands and thousands or more of blogs weekly.

Honestly, my backbone often is painful and I desire a brand-new spare time interest.
lol Anyways, I believe if everyone published about their unique time in the world, and did so cogently, we'd
have a much more interesting Earth.

Also visit my web blog - Lupita

ناشناس (تایید نشده) گفت:
09/29/1400 - 10:30

Your website has definitely furnished me personally with
only the information that I needed. I have recently been carrying out study about this matter
for some time, and it has taken a long while to discover a weblog that provides all the info i need.
We start looking toward browsing even more weblogs written by
you later on, and definitely will start looking here initially when I actually have a research study.

Also visit my web site :: pregnancy massage

ناشناس (تایید نشده) گفت:
10/01/1400 - 00:48

First, thank you for the info, and your point of view.
I could appreciate this blogging site and especially this informative article.

At this point, Personally i think I throw away much too much time on the net, scanning junk, actually.
This is a refreshing change from that experience.
Yet, I feel that browsing other people's good ideas is a valuable investment
of at minimum some of my weekly allotment of time in my schedule.

It's like sifting through the chaff to obtain the treasure.
Or perhaps, whatever example is effective for you. Still, sitting
in front of the home computer is probably as harmful to you as tobacco
and deep-fried chips.

Feel free to visit my web blog :: Cory

ناشناس (تایید نشده) گفت:
09/28/1400 - 06:53

I cannot consider all the things we concern ourselves with in life makes a difference.
Constantly spent taking into consideration the several things that we face every single day is
without question undoubtedly necessary, as no other person is going to face existence for us.
I feel that people must be a whole lot more sane.

Science is marvelous, yet a lot of whatever we think
about is so abstract. Having a cup of tea is a zen process that
takes one back again to the present point in time.
We have to become more in the here and today, without being
confused by existence and the crises we experience every day.

my webpage ... Staten Islander News

ناشناس (تایید نشده) گفت:
09/28/1400 - 05:59

I am often looking for brand spanking new information upon this kind of essential theme, and was especially ecstatic when ever I find
blogs that happen to be well-written and well-researched. I want to thank
you for offering this kind of superb info, and i also
search forward to read more via the weblog in the
long term.

Visit my site Josefina

Caroline (تایید نشده) گفت:
10/12/1400 - 05:17

Generally I don't read post on blogs, but I would like to say that this
write-up very pressured me to take a look at
and do so! Your writing style has been surprised me.
Thank you, very great post.

my web-site - daftar joker123 slot online

افزودن دیدگاه جدید

Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
کد امنیتی
اگر شما یک بازدید کننده انسانی هستید و یک ربات نیستید به چالش و آزمون زیر پاسخ دهید.